top of page
  • Foto del escritorJaume Pont

ELS NOUS VALORS VICENTÍ PER AQUESTA TEMPORADA
Després que la temporada passada s'escullis el valor de la IL·LUSIÓ com a principal, a la III Gala Vicentí, la comissió dels Valors Vicenti us vol informar que ja s’ha començat a treballar en els set nous Valors Vicentí.La comissió va decidir actualitzar el valors amb els quals es treballaria. Els nous valors VICENTÍ, aprovats pel Consell Pastoral i per la Junta del Centre Sant Vicenç, amb els que s’identificarien les accions del Centre són:

  • Voluntat: Capacitat d'una persona per decidir amb llibertat i per optar per un tipus de conducta determinat.

  • Unitat: Com la pluralitat de les persones que formen la Parròquia, l'Esplai i el Teatre, s'uneixen per crear la gran unitat que és el Centre Parroquial Sant Vicenç.

  • Respecte: És un valor essencial en les relacions socials i interpersonals. Et comptem com es defineix i el seu significat en profunditat.

  • Empatia: Facultat d'una persona de percebre i comprendre la conducta, les emocions i els sentiments dels altres, sense compartir necessàriament les mateixes emocions o els mateixos sentiments.

  • Generositat: Qualitat de la persona que ajuda i dona el que té als altres sense esperar res a canvi.

  • Optimisme: Tendència a veure l’aspecte més positiu i agradable de les persones o les coses.

  • Paciència: Característica de les persones que saben aguantar i suportar les adversitats amb valor i sense queixar-se.

V o l u n t a t

U n I t a t

R e s p e C t e

E m p a t i a

G e N e r o s i t a t

O p T i m i s m e

P a c I è n c i a


La proposta a totes les sòcies, socis i amics del Centre Parroquial Sant Vicenç és animar-vos a que identifiqueu accions i activitats que feu cada setmana en el Centre amb el valor que s’estarà treballant aquell mes.

Per això s’ha posat un cartell amb un arbre amb uns cercles de color i uns animals que representaran el Valor que s’estigui treballant cada mes. En aquest arbre haureu d’enganxar uns “post-its” amb el nom del grup i l’acció o les accions que heu fet que penseu que representen aquell valor. Els “post-it” us els poden facilitar al Bar del Centre.

Així al final de cada mes tindrem una “foto” de tot el que estem fent al Centre que representi el valor que s’estaria treballant.

Us animem a omplir de “fulles” l'arbre i així demostrar que som un centre ple de valor!!!

39 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


bottom of page