top of page

 

1. - IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

En compliment del deure d'informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es publiquen les següents dades: El titular d'aquest lloc web és el Centre Parroquial Sant Vicenç, amb domicili al carrer Montllor i Pujal 103, 08208 Sabadell, amb número de NIF R0800649F.
Telèfon de contacte:937179401
Correu electrònic de contacte: correu@teatrecpsv.com

 


2. - CONDICIONS D'ÚS DEL WEB

S'entendrà com a usuari a la persona que accedeix i faci servir aquest lloc web. L'usuari pel sol fet de ser-ho accepta aquestes condicions d'ús.
L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús que pugui fer d'aquest web. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.


L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el Centre Parroquial Sant Vicenç ofereix a través d'aquest web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per a:


1. Provocar danys en els sistemes físics i lògics del Centre Parroquial Sant Vicenç, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.


2. Intentar accedir i, si s’escau, fer servir els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Queda prohibida la publicació en els nostres espais web de continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant-se el titular del domini l'exercici de quantes accions siguin procedents en dret contra els responsables de la seva publicació:


1. La salvaguarda de l'ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional,


2. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris,


3. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social,


4. La protecció de la joventut i de la infància,


5. El respecte a l'autonomia de la voluntat de l'afectat,


6. El respecte a la propietat intel•lectual del publicat,


7. En general, el respecte a la legalitat vigent

El Centre Parroquial Sant Vicenç es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no fossin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, el titular del domini no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació que es puguin incorporar a aquesta web.

3.-PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

El Centre Parroquial Sant Vicenç és titular de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l'autorització expressa del titular.

4. – RESPONSABILITAT

El titular del domini no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.
Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el seu domini.

5. - PRIVACITAT

5.1. - DRET D'INFORMACIÓ

En virtut del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i el 13 del Reglament Europeu de Protecció de dades, us informem que:
el Centre Parroquial Sant Vicenç, amb domicili al carrer Montllor i Pujal 103, 08208 Sabadell, és el responsable del tractament de dades de caràcter personal.
Les dades que se’ns facilitin a través del formulari que es troba al web i les que ens enviïn a la nostra adreça de correu electrònic, seran incorporades, tal com ens les cedeixin, a un fitxer i seran utilitzades per gestionar l'enviament d'informació sobre les nostres activitats a través del correu electrònic o adreça postal.
Té dret a exercir els drets d'accés a les seves dades personals, a la seva rectificació o supressió, a la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament proposat, i a consentir expressament la possibilitat de fer portabilitat de la seva informació. Per exercir els drets i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se per escrit a l'adreça postal que consta en aquest document, a l'adreça electrònica correu@teatrecpsv.com.
L'organisme competent per conèixer dels conflictes derivats de la signatura d'aquest document és l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades ubicada a Madrid (28001), c. Jorge Juan, 6. 

5.2. - CONSENTIMENT DE L'USUARI

S'entendrà que l'usuari accepta les condicions establertes si prem el botó 'ACCEPTAR' que es troba a tots els formularis de recollida de dades, o envia un correu electrònic a les adreces de contacte que figuren al web.

5.3. – SEGURETAT

Les dades personals recollides dels nostres usuaris són emmagatzemades a la base de dades que garanteix les mesures oportunes d'índole tècnica i estructural per a prevenir la integritat i seguretat de la informació personal aportada i disposa d'un document de seguretat que compleix amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. (BOE núm. 17 de 19/1/2008) i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè ens faciliti, sense perjudici d'informar-li que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 14/12/1999).

5.4. -ÚS D’ADRECES IP I RECOLLIDA DE DADES ESTADÍSTIQUES

El Centre Parroquial Sant Vicenç l'informa que la navegació d'un usuari per aquest web deixa com a rastre l'adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor d'accés a Internet. Només es fa servir aquesta adreça per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d'accés al portal.

5.5. – ENLLAÇOS

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.
Aquesta política de privacitat només és d'aplicació a aquest web. El Centre Parroquial Sant Vicenç no garanteix el compliment d'aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

6. - POLÍTICA DE VENDA, DEVOLUCIONS I CANCEL·LACIONS
Per l’adquisició de qualsevol Entrada per una actuació o activitat al Centre Parroquial Sant Vicenç se seguirà la següent política de venda, devolucions i cancel·lacions.


6.1. Un cop adquirides les Entrades per part de l’Usuari, el Centre Parroquial Sant Vicenç no admetrà canvis o devolucions d’aquestes. En aquest sentit, els Usuaris que tinguin la condició de consumidors tampoc podran exercir el dret de desistiment previst al Reial decret llei 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, ja que les Entrades tenen caràcter de servei d’esbargiment amb un dia i data previstos.
 

6.2. En cas de suspensió d’una funció o activitat, es pot canviar les entrades per un altre dia, per un altre espectacle o activitat, o demanar que es retornin els diners. Per fer-ho, s’ha de posar en contacte amb la taquilla del Teatre, en els horaris habilitats o per correu electrònic a correu.santvicenc@gmail.com.
El termini màxim per gestionar els canvis (només per als espectacles de la temporada en curs) i les devolucions és de 15 dies des de la data de la suspensió.

 

6.3. El Centre Parroquial Sant Vicenç no gestionarà i/o autoritzarà canvis ni devolucions d’Entrades comprades a través d’intermediaris o distribuïdors no oficials.

 

 

7. - MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

El Centre Parroquial Sant Vicenç pot modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Un cop modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents i seran substituïdes per la seva modificació.

8. - LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre el Centre Parroquial Sant Vicenç i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Sabadell.

bottom of page