top of page
logottgran.jpg

El Taller de Teatre del Centre Sant Vicenç desenvolupa la tasca de formació en el teatre per a nens i nenes de 7 a 16 anys.
Les activitats es realitzen cada dissabte de 18:30 a 20:30 i s’organtiza en una desena de grups segons l’edat dels alumnes. Habitualment es preparen dues representacions obertes a tot el públic, una per Nadal i una altra a final de curs. A més a més, es fan activitats durant tot l’any com unes colònies de cap de setmana o celebracions per la Castanyada i Carnaval
.

ACTIVITATS

Castanyada
Com cada any, el Taller de Teatre també celebra la Castanyada amb una parada davant del Casinet, a l’avinguda Onze de Setembre, per recollir diners per les colònies. Els més petits hi col·laboren portant pastissos i des de Mitjans II fins a Escola II venen castanyes, moniatos i panellets. Us hi esperem!


Túnel del terror
Com ja és tradició per aquestes dates, els monitors del Taller de Teatre us convidem a passar por la nit de la castanyada amb un passatge del terror.


Festival de Nadal
El primer contacte amb l’escenari, com sempre, arriba durant el Nadal. Els alumnes de Diminuts fins a Mitjans II us faran passar una bona estona amb escenes nadalenques.


Cafè-teatre
També en dates nadalenques arriba el Cafè-Teatre. Realitzat pels alumnes d’Alevins i Grans, el seu primer salt dalt l’escenari per oferir-nos una nit de teatre serà amb un format diferent: el Cafè-Teatre.


Sopar de carnaval
Com cada any, el divendres de Carnestoltes, ens reunim alumnes, pares i monitors, tots disfressats, per fer un sopar, un xou i un concurs de disfresses i pastissos.


Colònies
Dels més petits als més grans, marxem un cap de setmana per gaudir d’uns dies plens d’aventures i misteris per descobrir.


Festival del Taller de Teatre
A finals de curs els nens i nenes pugen dalt l’escenari per ensenyar tot el que han après durant l’any. És el moment per fer una petita obra tots junts i que els pares ens vinguin a veure.
Festival Infantil: de Diminuts a Mitjans I
Festival Juvenil: de Mitjans II a Grans


Festival d’Escola de Teatre
Els més grans del Taller també preparen el seu propi festival. Una obra de més durada per demostrar al públic la seva evolució.

ACTIVITATS
GRUPS

GRUPS

DIMINUTS. Edat 7-8 anys
En aquest primer curs, l’infant tindrà el primer contacte amb el món del teatre i tot allò que l’envolta.

Es considera el joc com a eina fonamental per a introduir l’infant en el teatre i desenvolupar, així, les diferents tècniques teatrals a través del joc.

Dels diferents aspectes relacionats, es dóna molta importància al desenvolupament de la psicomotricitat de l’infant. Cal motivar la coordinació del cos del nen o nena i desenvolupar el moviment, demostrant que moltes de les gesticulacions que es fan son purament teatrals. D’aquesta manera, també trobarem, en primer terme, el desenvolupament de l’expressió corporal, per tal que l’infant prengui consciència de les capacitats expressives del seu cos.

Un cop treballat el coneixement del propi cos, també cal fer referència a la dicció. En una edat en què la parla i la lectura de l’infant encara no estan prou desenvolupades en alguns casos, s’ha d’ajudar al nen o nena a llegir i a pronunciar correctament aquelles paraules que més usa, fent una petita introducció als primers textos teatrals. També es considera important que l’infant conegui els diferents elements que formen part d’un teatre, tot i que es donarà més importància a aconseguir primer el coneixement i desenvolupament propi de l’infant per passar després a altres aspectes.


PETITS. Edat 9 anys
Es tracta també d’un curs introductori, ampliant les diferents tècniques desenvolupades l’any anterior.

El joc seguirà sent una eina fonamental per al desenvolupament dels diferents aspectes relacionats amb el món del teatre. És a partir d’aquí, doncs, on ha de començar la feina de pensar primer quina tècnica es vol explicar, i després, trobar el joc adequat per aprendre-la.

Es continuarà treballant la psicomotricitat de l’infant, per tal que aquest no perdi els coneixements adquirits, així com, la coordinació del propi cos i el desenvolupament del moviment. Per tal de fer més fructífer aquest aspecte, es potenciarà en un grau més elevat el desenvolupament de l’expressió corporal, per tal que l’infant prengui consciència de les capacitats expressives del seu cos, tot coneixent i explorant-lo millor a través d’allò que li és més pròxim i quotidià.

En aquesta edat, la parla i la lectura no acaben d’estar del tot desenvolupades, per això també es farà una important referència al treball de la dicció. D’aquesta manera, la introducció als diferents textos teatrals es realitzarà de forma més eficaç.

Com que tots els aspectes que s’acaben d’esmentar ja hauran estat prèviament introduïts un any abans, en aquest curs es realitzarà una primera iniciació a la presa de consciència dels diferents elements que formen part d’un teatre: l’infant ha de veure que el teatre no només el fan els actors, sinó que hi ha gran quantitat d’elements que són indispensables per a poder representar una obra. De la mateixa manera, es produeix un primer lligam amb les parts espaials que formen un teatre.

Finalment, destacarem una iniciació a la improvisació, és a dir, sortir-se d’allò que marca el text i la norma, iniciar-se en el teatre sense text. En aquest curs s’introduirà la valoració d’una actuació i exercici, sent el mateix infant l’encarregat de prendre consciència de les diferents situacions en les que ha participat.


BENJAMINS. Edat 10 anys
Es tracta també d’un curs introductori, ampliant les diferents tècniques desenvolupades l’any anterior.

El joc seguirà sent una eina fonamental per al desenvolupament dels diferents aspectes relacionats amb el món del teatre. És a partir d’aquí, doncs, on ha de començar la feina de pensar primer quina tècnica es vol explicar, i després, trobar el joc adequat per aprendre-la.

Es continuarà treballant la psicomotricitat de l’infant, per tal que aquest no perdi els coneixements adquirits, així com, la coordinació del propi cos i el desenvolupament del moviment. Per tal de fer més fructífer aquest aspecte, es potenciarà en un grau més elevat el desenvolupament de l’expressió corporal, per tal que l’infant prengui consciència de les capacitats expressives del seu cos, tot coneixent i explorant-lo millor a través d’allò que li és més pròxim i quotidià.

En aquesta edat, la parla i la lectura no acaben d’estar del tot desenvolupades, per això també es farà una important referència al treball de la dicció. D’aquesta manera, la introducció als diferents textos teatrals es realitzarà de forma més eficaç.

Com que tots els aspectes que s’acaben d’esmentar ja hauran estat prèviament introduïts un any abans, en aquest curs es realitzarà una primera iniciació a la presa de consciència dels diferents elements que formen part d’un teatre: l’infant ha de veure que el teatre no només el fan els actors, sinó que hi ha gran quantitat d’elements que són indispensables per a poder representar una obra. De la mateixa manera, es produeix un primer lligam amb les parts espaials que formen un teatre.

Finalment, destacarem una iniciació a la improvisació, és a dir, sortir-se d’allò que marca el text i la norma, iniciar-se en el teatre sense text. En aquest curs s’introduirà la valoració d’una actuació i exercici, sent el mateix infant l’encarregat de prendre consciència de les diferents situacions en les que ha participat.


MITJANS I. Edat 11 anys
En aquest curs caldrà aprofundir en tots els coneixements adquirits en cursos anteriors. Pel què fa al conjunt de tècniques teatrals, el nen ha d’entendre que el teatre en general no només és espontaneïtat o improvisació, sinó que també hi ha un conjunt de tècniques bàsiques de veu, moviment, expressió... que són útils per a interpretar un personatge. És el pas en què s’assoleix la identificació d’aquestes tècniques teatrals.

El treball de la dicció anirà més encaminat a aspectes teatrals, per tal de fer veure a l’infant que fer teatre requereix unes tècniques de dicció i vocalització especials que a la llarga les aplicarà.

L’expressió corporal adquireix un caràcter més complicat, amb la introducció de treballar els moviments expressius per separat, tant del cos com de la cara. Aquest fet ajudarà a l’infant a tenir més coneixement i base per a la creació d’un personatge en cursos posteriors.

S’aprofundeix en el coneixement dels diferents elements del teatre, per tal d’identificar i reconèixer la seva utilitat. De la mateixa manera, el propi nen o nena haurà de ser capaç de desenvolupar-se dalt de l’escenari aprofitant els espais. És per això que s’insistirà en el treball de l’espai escènic.

S’iniciarà un coneixement a la interpretació d’un text escrit, per tal que l’infant prengui consciència i sigui capaç d’entendre les anotacions d’un text teatral. Pel què fa a la valoració, s’introduirà la crítica individual d’un mateix i de cara als altres companys.


MITJANS II. Edat 12 anys
Es treballarà de forma molt semblant al curs anterior, introduint petites innovacions, per tal que els conceptes més bàsics arribin a ser adquirits de forma adequada i satisfactòria. Per tal d’aprofundir en el treball i desenvolupament de les diferents tècniques teatrals s’incorporarà la iniciació a la creació d’un personatge propi. El mateix infant haurà de prendre consciència de les característiques que defineixen el seu personatge. De la mateixa manera es seguirà treballant per al desenvolupament de l’expressió corporal i facial.

S’introdueix el desenvolupament a la improvisació, és a dir, fer del teatre sense text una activitat complexa i equilibrada. Aquest aspecte es complementarà amb la interpretació d’un text escrit, per tal de treballar la improvisació incorporant la lectura i la dicció, entendre i comprendre les anotacions d’un text teatral: acotacions, observacions de l’autor, escenari, decorat... En cap moment es deixarà de treballar la dicció, ja que es considera una eina molt important i necessària. De la mateixa manera que el reconeixement dels elements teatrals i la seva utilitat, ja que l’infant ho haurà de tenir molt clar un cop finalitzat el curs.

Tampoc es deixarà de banda la presa de consciència de l’espai escènic, introduït ja en el curs anterior. A aquesta edat l’infant haurà de ser totalment capaç de saber moure’s dalt de l’escenari, aprofitant els espais, sense l’ajuda del monitor o monitora.

El joc deixarà de ser una eina exclusiva per a la realització d’activitats teatrals. Així doncs, s’incorporaran nous mètodes per al desenvolupament d’aquestes.

Finalment, els nens i nenes hauran de ser capaços d’emetre les seves pròpies crítiques i valoracions de forma més complexa i elaborada, amb l’ajuda del monitor o monitora.


ALEVINS. Edat 13 anys
Es parteix de la base que aquest és el grup on ja s’identifiquen i es reconeixen tots els elements que formen part del teatre i a més, els alumnes són capaços d’explicar-los i posar-los en pràctica. El monitor o monitora ha d’identificar a l’inici de curs que aquesta base està ben assolida, i en el cas contrari, corregir aquells defectes més importants.

Així doncs caldrà aprofundir en altres aspectes. Un d’ells és la improvisació. Cal complicar l’exercici amb elements introduïts pel monitor o monitora que facin més difícil sortir-se d’una determinada situació. Tot i així, l’infant sempre podrà servir-se del monitor o monitora com a guia per al bon desenvolupament d’aquesta activitat.

La interpretació d’un text escrit, es complementarà amb la identificació de l’argument, el context, la posada en escena i la comprensió del què està dient el personatge.

El treball de l’espai escènic deixarà de ser feina del monitor o monitora, sinó que el mateix infant haurà de conèixer els marges de l’actuació i ser capaç de moure’s amb naturalitat per tot l’espai. En aquest cas, el monitor o monitora s’encarregarà de corregir els errors o vicis que pot adquirir el nen o nena.

Es desenvoluparà el treball de creació d’un personatge iniciat en el curs anterior. A partir de tota la informació disponible, l’alumne ha de ser capaç d’entendre el personatge i crear-lo en conseqüència i en correspondència al seu context. També es seguirà treballant en la dicció, l’expressió corporal i els diferents elements que composen un teatre, que hauran de ser totalment assolits i dominats durant aquest curs i el següent.

Pel què fa la valoració, cal aprofundir en aquest aspecte. L’alumne ha de començar a crear-se una opinió d’allò que fa ell i allò que veu fer als altres. Ser capaç de fer una crítica constructiva d’un exercici o d’un espectacle

 

GRANS.Edat 14 anys
A l’inici del curs, els nois i noies ja hauran assolit uns conceptes bàsics relacionats amb el món del teatre, pels quals els monitors i monitores no hi posaran tan èmfasi com en cursos anteriors. Cal fer notar en aquest punt que la introducció en aquest grup d’alumnes no provinents de grups anteriors pot ser problemàtica i, en tot cas, el monitor haurà de fer un seguiment especial dels nous alumnes.

El domini de la dicció, l’expressió corporal o facial i el moviment escènic seran totalment controlats i fàcilment introduïbles a qualsevol activitat. És per això que exercicis com la improvisació es faran cada cop més complicats, on s’introduiran elements per fer més difícil l’actuació dels alumnes. A diferència de l’any anterior, l’ajuda del monitor o monitora serà molt menor i seran els mateixos alumnes els encarregats de trobar els elements i tècniques necessàries per resoldre la situació. També cal que hi hagi un control en el coneixement d’un text, és a dir, dominar el text teatral i identificar-ne l’argument, el context, la posada en escena i saber què està dient el personatge.

Es seguirà treballant, com el curs anterior, el domini de l’espai escènic; on el mateix noi o noia haurà de ser capaç de moure’s per l’escenari, aprofitant tots els espais i tenen una visió clara del marge d’actuació. A més, també haurà de ser capaç de corregir els seus propis errors.

En aquest curs es pretén que els alumnes adquireixin un control per desenvolupar les diferents tècniques teatrals i que creïn una certa autonomia per a un bon desenvolupament dins de l’àmbit teatral. En cap moment es vol deixar de treballar cap aspecte, sinó que es proposa als nois i noies que siguin ells mateixos els encarregats de desenvolupar i descobrir les seves capacitats i habilitats artístiques.


ESCOLA I. Edat 15 anys
Aquest grup ha de ser capaç de fer un repàs a tot allò que s’ha anat explicant durant els cursos anteriors i polir aquelles coses que siguin difícils de realitzar, així com aquells punts que per qüestions de temps el grup no ha pogut treballar de forma satisfactòria. Tal com passava en el grup anterior, la introducció de nous alumnes s’ha de seguir de manera especial.

S’inicia un treball complet en el camp del teatre de text, per a una bona identificació del context, la forma i l’estil de l’obra. S’aprendrà a analitzar el discurs d’un personatge i es treballarà en gèneres i estils variats per donar una visió completa. Aquesta serà una de les eines que permetrà a l’alumne a assolir un nivell d’interpretació cada cop més correcte. També es farà important referència al punt de creació d’un personatge. A partir del complet domini del text, l’alumne ha de ser capaç de construir de manera correcta un personatge concret, tot identificant aquells punts necessaris per desenvolupar-lo: actitud, motivacions, context, evolució...

Tot i que ja haurà estat treballat en cursos anteriors, es potenciarà l’aprofundiment en el treball de l’espai escènic, dicció i expressió corporal.

S’introduiran aspectes tècnics com la creació d’un determinat efecte sobre l’escenari, la finalitat de diversos elements i trucs escenogràfics, coneixements de sonoritat, il•luminació, vestuari...

Finalment, en aquest curs s’introdueix un tipus de valoració on el mateix alumne ha de ser capaç de crear crítiques constructives que ajudin a la millora de l’activitat o interpretació que s’està valorant. Es fomenta la capacitat d’autocrítica.


ESCOLA II.Edat 16 anys
Ens situem a l’últim curs de tot el Taller de Teatre. És per això que tots els alumnes ja hauran entrat en contacte amb tots els aspectes bàsics i essencials que envolten el món del teatre. Així doncs, tots els elements que es treballin es portaran de cara a l’ampliació i a la millora del nivell interpretatiu dels alumnes. Cal tenir en compte que hi ha d’haver un domini bàsic de totes les tècniques i els recursos anteriorment exposats, ja que és un curs que pot culminar amb la iniciació cap a les tasques de monitor.

El treball del teatre de text ja no es realitzarà com una activitat exclusiva, sinó que s’haurà d’adquirir com una feina obligatòria per a la creació d’un personatge i l’assoliment d’un bon nivell interpretatiu. Davant de qualsevol text, l’alumne ha de ser conscient que cal identificar el context, la forma i l’estil de l’obra. Pel què fa a l’àmbit interpretatiu cal saber analitzar el discurs d’un personatge, les seves motivacions, actituds, evolució... que permetran a l’alumne construir de forma correcta un personatge concret. Es seguirà treballant per a l’ampliació del treball de l’espai escènic, la dicció i expressió corporal, aspectes explicats ens cursos anteriors. De la mateixa manera, també s’insistirà en tots els coneixements adquirits a nivell tècnic (il•luminació, escenografia, vestuari...).

La capacitat d’autocrítica segueix sent un punt important en aquest curs. Cal que l’alumne sàpiga fer una bona valoració crítica, analitzant i identificant els encerts i defectes d’una obra o d’una interpretació. Es basa en valoracions constructives que aportin millores en un determinat treball.

És important que el treball artístic vagi més enllà de l’estricte regularitat i que l’alumne sigui capaç de descobrir aspectes totalment innovadors i desenvolupi un esperit motivador envers el Teatre. Cal que aprengui a estimar el Teatre.

A banda de tots aquests objectius teatrals, els alumnes d’Escola II s’iniciaran en la preparació per les tasques de monitor del Taller de Teatre, adquirint la categoria de “pre-monitors”. Tindran la oportunitat de conduir una sessió de Taller en cursos més petits, amb la supervisió i seguiment de l’equip de monitors.

bottom of page