LA FESTA
 

portada LA FESTA temp web 21-22 (1).jpg

La festa

25 de desembre a les 22 h

5, 6, 12, 13, 19 i 20 de febrer

Dissabtes a les 22 h

Diumenges a les 18 h